Hlavní stranaHlavní strana

  Přehled významných realizovaných zakázek
PRAHA Prašná brána, zapsaná kulturní památka
Restaurování pláště a interiérů místností
Objednatel: Pražská informační služba, Betlémské nám., Praha 1
 
PRAHA Klementinum - Astronomická věž, národní kulturní památka
Restaurování historických omítek, štukové výzdoby, kamenných prvků a olověné sochy.
Objednatel: Národní knihovna ČR, Klementinum 160, Praha 1 (více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
PRAHA Obecní dům, národní kulturní památka
Restaurování spojovacího můstku mezi 0D a Prašnou bránou.
Objednatel: Sdružení pro rekonstrukci Obecního domu.
 
PRAHA Věž se zvonicí chrámu sv. Mikuláše, národní kulturní památka
Rekonstrukce pláště (štuk, kámen, kovy)
Objednatel: Pražská informační služba, Betlémské nám., Praha 1 (více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
PRAHA Prezídium Akademie věd ČR, zapsaná kulturní památka
Restaurování interiérů
Objednatel: Akademie Věd ČR, Praha
(více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
PRAHA Palác Kinských, národní kulturní památka
Restaurování sochařské výzdoby a tympanonů
Objednatel: Národní galerie Praha
 
PRAHA Žižkovská radnice, zapsaná kulturní památka
Restaurování pláště budovy
Objednatel: Obvodní úřad pro Prahu 3
(více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
BROUMOV Klášter benediktinů, národní kulturní památka
Restaurování fasád a sochařských prvků
Objednatel: Benediktinské opatství sv. Václava, Broumov (více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
OPOČNO Státní zámek Opočno, národní kulturní památka
Restaurování arkád na vnitřním nádvoří
Objednatel: Památkový ústav Pardubice
(více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
CHRUDIM Budova okresního muzea, zapsaná kulturní památka
Restaurování a rekonstrukce pláště budovy a nástěnných maleb interiéru
Objednatel: Město Chrudim
 
NÁCHOD Radnice na náměstí, zapsaná kulturní památka
Restaurování a rekonstrukce pláště budovy
Objednatel: Město Náchod (více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
LIBEREC Budova České spořitelny, zapsaná kulturní památka
Restaurování interiérů
Objednatel: Česká spořitelna Liberec
 
VRCHLABÍ Kostel sv. Augustina, zapsaná kulturní památka
Restaurování pláště budovy
Objednatel: Město Vrchlabí
 
OLOMOUC Katedrála sv. Václava, národní kulturní památka
Generální oprava západního průčelí
Objednatel: Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci (více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
JAROMĚŘ Chrám sv. Mikuláše, zapsaná kulturní památka
Restaurování vnějšího pláště
Objednatel: Římskokatolická farnost - Děkanství v Jaroměři
 
HRADEC
KRÁLOVÉ
Východočeské muzeum, národní kulturní památka
Restaurování interiérů a mobiliáře
Objednatel: Magistrát města Hradec Králové
(více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...

DALŠÍ SOCHAŘSKÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
(zapsané kulturní památky)
 
JAROMĚŘ Mariánský sloup od M. B. Brauna
Rekonstrukce statue - realizace tesaných kopií sochařské výzdoby a restaurování architektury.
Objednatel: Město Jaroměř (více informací...)
Klikněte pro podrobnější informace...
MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ
Mariánský sloup na náměstí
Restaurování architektury a sochařské výzdoby
Objednatel: Město Moravská Třebová
 
OPOČNO Mariánský sloup na náměstí
Restaurování architektury a sochařské výzdoby
Objednatel: Město Opočno
 
ÚSTÍ NAD
ORLICÍ
Mariánský sloup na náměstí
Restaurování, vyrovnání a stabilizace dříku sloupu
Objednatel: Město Ústí n/Orlicí
 
KOSTELEC
NAD ORLICÍ
Mariánský sloup na náměstí
Zhotovení kamenné kopie soklu a restaurování
Objednatel: Město Kostelec n/Orlicí
 
KOJETÍN Mariánský sloup na náměstí
Restaurování sochařské výzdoby a architektury
Objednatel: Město Kojetín
 
ZLÍN Socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování a zhotovení tesaného soklu
Objednatel: Město Zlín
 
HUSTOPEČE
NAD
BEČVOU
Soubor 15 soch světců na zdi kolem kostela Povýšení sv. Kříže
Restaurování a zhotovení 5 tesaných kopií
Objednatel: Farní úřad Hustopeče n/Bečvou