Hlavní stranaHlavní strana

  Klášter benediktinů - národní kulturní památka
Broumov

GENERÁLNÍ OPRAVA PLÁŠTĚ PRELATURY A RESTAUROVÁNÍ SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY

Investor: Benediktinské opatství sv.Václava
Broumov s přispěním MK ČR
Památkový dohled: SÚPP Praha
Referenční list: náhled

      Broumovský klášter se řadí mezi významné barokní památky Čech. Jeho přestavba je spojena s tvůrčí činností Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689 - 1751).
     Mimořádná kulturně historická a.umělecká hodnota broumovského kláštera je zdůrazněna zařazením mezi národní kulturní památky. Výrazná hmota klášterního komplexu vévodí broumovské kotlině a je významnou dominantou města i celé krajiny.
     Klášterní budovy sloužily benediktinům, kteří se starali o jejich údržbu a estetický vzhled. Po roce 1945 a především po roce 1948 došlo ke změnám, které se odrazily v kritickém stavu budov. V roce 1991 byl klášter navrácen benediktinskému řádu. V roce 1995 byly opravy klášterního areálu zařazeny do Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR.

 

     Předmětem oprav v letech 2001 - 2002 byly vnější fasády prelatury, fasáda vnitřního nádvoří prelatury a část sochařské výzdoby Čestného nádvoří. Zejména vnitřní nádvoří prelatury představuje svým řešením skvost barokní architektury. Konkávně-konvexní plochy rizalitů, architektonické články, pilastry a zvlněné římsy pod mohutným tympanonem jsou součástí této dynamické stavby. Prezentovaná barevnost je výsledkem odborných stavebních historických průzkumů a restaurátorských analýz.