Hlavní stranaHlavní strana

  Nová radnice v Náchodě - kulturní památka

RESTAUROVÁNÍ A REKONSTRUKCE PLÁŠTĚ BUDOVY

Investor: Město Náchod
Památkový dohled: SPÚ Pardubice

     Reprezentativní třípodlažní budova radnice s věží čtvercového půdorysu v nároží a výraznou členitou atikovou nástavbou, složenou ze štítů s dekoračními vázami a koulemi, je bohatě zdobena plasticky i barevně. Budova byla postavena v novorenesančním stylu architektem J. Podhajským v letech 1902 - 1904.
     Přízemní arkády jsou pojednány kamennou bosáží. Plocha fasády je členěna kordonovou římsou se zubořezem a korunní římsou, zvýrazněnou dekorativním pásem maleb s rostlinnými motivy a figurálními motivy v atikách. Atika do náměstí nese vyobrazení Jiřího z Poděbrad. Střední část průčelí budovy do náměstí je v úrovni I. patra zdobena figurálními motivy na zlaceném pozadí. Tyto figurální malby zhotovil malíř L. Novák podle kartonů Mikoláše Alše. Uplatnění ornamentálních a figurálních maleb, především v členitých štítech včetně ploch zdobených sgrafity, napovídá o vlivu tzv. "české renesance" A. Viehla.
     Plasticita fasády je řešena bosáží, která je na podnoži věže z hrubě tesaných pískovcových kvádrů, v ostatních partiích modelovaná ve štukové omítce. Danému stylu rovněž odpovídají detaily: nadokenní římsy na iónských konzolách, erbovní znaky v kartuších, kamenná socha rytíře Hrona na nároží i dvě portrétní busty ve II. patře věže.
     Věž budovy radnice je zakončena masivní kamennou římsou s rohovými arkýři, štukový povrch její fasády je pojednán rustikou, jako výrazný dekorativní prvek stavby působí i čtyři malované ciferníky věžních hodin. Převážná část plochy severovýchodní fasády je pojednána psaníčkovými sgrafity.

     Rekonstrukce budovy Nové radnice byla provedena schválenými technologiemi v souladu se zásadami památkové péče. Všechny materiály použité při realizaci splňují požadavky pro práci na památkových objektech.
Výsledkem generální opravy je rehabilitace významné městské budovy a dominanty náměstí v Náchodě.