Hlavní stranaHlavní strana

 

Firma RenoArt s.r.o. byla založena 16.11.1992 a vybudovala své administrativní a technické zázemí ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1996 byla zapsána Ministerstvem spravedlnosti do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost – obor restaurování památek a je členem Komory soudních znalců.

Základem společnosti je tým odborných pracovníků, inženýrů a restaurátorů s více než dvacetiletou praxí. Kvalitní realizací děl a spoluprací se zástupci památkové péče získala společnost renomé mezi svými zákazníky a odbornou veřejností.

RenoArt s.r.o. - firma s restaurátorským a stavebním zaměřením realizuje své zakázky na základě povolení k restaurování MK ČR (licencí) v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Zárukou dodávaných prací jsou bohaté zkušenosti získané při realizaci restaurátorských oprav historických objektů a dalších děl. Jedná se převážně o zapsané nemovité kulturní a národní kulturní památky.

Po celou dobu své působnosti vykazuje firma stabilní růst ekonomické výkonnosti, který umožnil vybudovat si pevné postavení na trhu stavebně-restaurátorských zakázek v České republice.

Vysoká úroveň prováděných prací je navíc doložena certifikátem kvality podle normy ISO 9001:2000.