Hlavní stranaHlavní strana

  Zvonice chrámu sv. Mikuláše - národní kulturní památka
Praha 1, Malá Strana

KOMPLEXNÍ OPRAVA A RESTAUROVÁNÍ PLÁŠTĚ ZVONICE

Investor: Pražská informační služba
Památkový dohled: SÚPP Praha
Referenční list: náhled

     Dominantní věž - zvonice - je součástí komplexu Sv. Mikuláše. Byla postavena dodatečně k chrámu na objednávku pražské obce, což vyjadřuje také znak Malé Strany nad vstupním portálem. Když italský architekt Anselmo Lurago k vlastní stavbě roku 1756 připojil štíhlou zvonici, jejíž stavba trvala 5 let, dokonale tak znásobil účinek již stojícího monumentálního chrámu, jehož autorem je Kilián Ignác Dientzenhofer. Vrchol hrotu zvonice dosahuje výšky přes 70 metrů. Ve svém dominantním působení a souhře se staly obě stavby neodmyslitelnou součástí panoramatu Malé Strany.

     Vstupní restaurátorský průzkum navrhl technologické postupy restaurování fasády, konkretizované v průběhu prací při konzultacích se zástupci památkového dohledu. Byla zvolena metoda úpravy povrchu, jejíž podstatou je vizuální přizpůsobení, ne však scelení, nových i starších vysprávek, které se svou barevností výrazněji odlišovaly od původních omítek. Vysprávky byly pouze retušovány s použitím anorganických pigmentů, následně provedena fixace a hydrofobizace. Součástí provedeného díla byla též kompletní restaurátorská oprava kamenných prvků fasády - říms, maskaronů, volut, konzol, vrcholových váz a kamenného ochozu věže s kovovými zlacenými výplněmi. Rovněž byly restaurátorsky opraveny a ošetřeny dřevěné okenní žaluzie a další části.