Hlavní stranaHlavní strana

  Muzeum východních Čech - národní kulturní památka
Hradec Králové

KOMPLEXNÍ OPRAVY A RESTAUROVÁNÍ INTERIÉRŮ A MOBILIÁŘE BUDOVY

Investor: Město Hradec Králové
Památkový dohled: SÚPP Praha, Krajský úřad
Hradec Králové
Referenční list: náhled

     Původně městské muzeum, postavené dle návrhu významného českého architekta Jana Kotěry v letech 1908 - 1912, je dokladem prudce se rozvíjející městské zástavby po zrušení pevnosti a zbourání hradebních bastionů koncem 19. století. Budova muzea je zajímavá svou nesouměrností na obdélníkovém půdorysu s převýšenou střední částí, vrcholící kupolí. Po stranách portálu dvě keramické sedící figury Historie a Průmyslu od V. Suchardy, okna jsou zhotovena podle návrhu F. Kysely. Pod kupolí mozaiková výzdoba, volně provedená podle drobných pastelových návrhů J. Preislera z r. 1911.

     Řešení interiérových prostor je po výtvarné stránce velmi bohaté a zajímavé. Architekt Kotěra v jednotlivých sálech použil kombinaci dřeva k obložení stěn, zhotovení mobiliářů a nejrůznějších doplňků z mosazí, z níž byly vytvořeny různé typy reprezentativních svítidel a další prvky. Nádherná opalínová stínidla svítidel jsou důkazem vyspělého sklářského řemesla tehdejší doby. Výzdoba je umocněna brilantními sádrovými omítkami s taženými profily, ve foyerech s modelovanými reliéfními prvky.

     Výsledkem komplexních oprav interiérů jsou rehabilitované prostory, sloužící k muzejním a expozičním účelům. Budova byla znovu otevřena výstavou díla Jana Kotěry pod záštitou prezidenta republiky k 777. výročí založení města Hradec Králové v květnu 2002.