Hlavní stranaHlavní strana

  Mariánský sloup - kulturní památka
Jaroměř

GENERÁLNÍ OPRAVA, ZHOTOVENÍ KOPIÍ A RESTAUROVÁNÍ

Investor: Město Jaroměř s přispěním MK ČR
Památkový dohled: SPÚ Pardubice, SÚPP Praha

     Mariánská statue v Jaroměři je řazena k vrcholným dílům barokní tvorby v Čechách. Autorem díla je významná osobnost tohoto období - sochař Matyáš Bernard Braun (1684 1738). Počátek výstavby mariánské statue je dle archivních pramenů datován rokem 1722 a hotové dílo vysvěceno 8.prosince 1727.
     Architektura sloupu je bohatě zdobena sochami a doplněna reliéfní výzdobou. Socha Panny Marie - lmmaculata - stojí tradičně na zeměkouli s hadem a půlměsícem na vrcholové hlavici.

     Počátkem 90. let byla zahájena intenzivní jednání, zaměřená na vypracování koncepce záchrany této vzácné památky, neboť její stav byl havarijní. Odborníci označili stupeň koroze kamenného materiálu za natolik pokročilý, že do budoucna znamenal, přes veškeré konzervační a restaurátorské zásahy, stálý úbytek dochované míry autentičnosti. Bylo rozhodnuto o vytvoření kopií sochařské výzdoby a některých prvků architektury. Celkem bylo provedeno 30 nových kamenných sochařských děl. Základní stavební části památky byly staticky zajištěny a restaurovány.

     Výsledkem restaurátorského zákroku je výtvarná prezentace památky v původním tvarosloví. Originální sochařská výzdoba byla zajištěna hydrofilní konsolidací a je přístupná v galerijních prostorách města.