Hlavní stranaHlavní strana

  Areál Klementina - národní kulturní památka
Praha 1, Staré Město

RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA PLÁŠTĚ ASTRONOMICKÉ VĚŽE

Investor: Národní knihovna v Praze
Památkový dohled: SÚPP Praha, PÚ Praha
Referenční list: náhled

     Jezuitský komplex vybudovaný na místě areálu dominikánského kláštera a několika středověkých domů vznikal postupně od roku 1653 za účasti významných architektů C. Luraga, F. Luraga a G. D. Orsiho. Astronomická věž pochází z doby dokončení výstavby komplexu počátkem 18. století (1722) architekty F. M. Kaňkou a P. I. Bayerem. Jedná se o štíhlou stavbu s ochozem a freskou slunečních hodin na východní straně. Věž je zakončena nízkou cibulovou bání s vrcholovou sochu Atlanta, nesoucího nebeskou sféru. Autorství sochy je připisováno baroknímu sochaři M. B. Braunovi.

     Restaurování Astronomické věže předcházely podrobné průzkumy, týkající se problematiky původního stavu omítek, štukových dekoračních prvků a kovové uměleckořemeslné výzdoby. Dále byl zhodnocen stav kamenných částí architektury a proveden průzkum nástěnné malby slunečních hodin. Na základě vyhodnocených výsledků byly navrženy a zpracovány technologické postupy restaurátorských zásahů.
     Ojedinělým úkolem byla záchrana olověné sochy Atlanta, původně zhotovené na dřevěném jádru, které bylo již v minulosti po destrukci nahrazeno kovovou konstrukcí. Tato náhrada se ovšem neosvědčila, neboť docházelo k deformací měkkého plechu při vyšších atmosférických teplotách. Originálním řešením komplexního restaurátorského zásahu byla fixace současného stavu pomocí polyuretanové pěny, implantované do dutiny plastiky.

     Kompletní restaurátorské a řemeslné práce na Astronomické věži byly kladně přijaty památkovým dohledem i odbornou veřejností a rehabilitovaná stavba se stala opět důstojnou dominantou areálu Klementina.