Hlavní stranaHlavní strana

 

Firma RenoArt s.r.o. dodává :

  • Stavební a restaurátorské práce při obnově památkových objektů

  • Restaurátorské průzkumy a záměry, laboratorní analýzy (stratigrafické průzkumy nátěrových a omítkových vrstev, zjišťování salinity apod.)

  • Kompletní restaurátorské a rekonstrukční práce v interiéru a exteriéru v oborech :

a) štukatérské práce,
b) kamenické práce,
c) restaurování sochařských děl,
d) sgrafita, nástěnné malby, fresky,
e) vitráže,
f) kovářské prvky,
g) prvky ze dřeva,
h) pozlacovačské práce.

  • Restaurátorské zprávy včetně fotografické dokumentace doplněné režimem památky

  • Restaurátorský inženýring, koordinace prací na památkových objektech s odbornou činností národních památkových ústavů a závaznými stanovisky státní správy, konzultace s odbornými pracovišti (NPÚ, VŠCHT apod.)

  • Znalecké posudky v oboru restaurování památek

  • Čištění povrchů a snímání barev z plášťů budov a v interiérech
    (CZ. cleaning s.r.o.)