Hlavní stranaHlavní strana

  Státní zámek Opočno - národní kulturní památka

RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

Investor: SPÚ Pardubice s přispěním MK ČR
Památkový dohled: PÚ Pardubice, SÚPP Praha

     Původní hrad byl v letech 1560 69 přebudován v renesanční zámek tehdejším držitelem panství, Vilémem Trčkou. Koncem 17. století postihl zámek požár. Objekt, v té době v majetku rodu Colloredů, byl po požáru přestavěn již v barokním duchu.
     Zámek Opočno v dnešní podobě je mohutným stavebním komplexem. Vlastní budova je trojkřídlá, třípodlažní kolem obdélníkového nádvoří, na východní stranu vybíhá nad zámecký park terasa. Všechna tří křídla jsou do nádvoří otevřena arkádami, v I. a II. NP s půlkruhovými oblouky na sloupech, ve III. NP s rovným kladím na dvojnásobném počtu sloupů. Prostor mezi sloupy arkád ve II. a III. NP vyplňuje kuželková balustráda. Statika arkád je zajištěna původními kovanými kleštinami v úrovni náběžníků (patek kleneb) a čabrakových toskánských konzol na vnitřní straně kleneb.

     Cílem restaurátorského zásahu byla rehabilitace kamenných arkád, významné části stavebního komplexu Opočenského zámku, v míře dané stupněm poznání přímých i souvisejících historických informací, poznatky restaurátorského průzkumu a technologickými možnostmi, při respektování autenticity hmotné podstaty památky.
     Kamennou architekturu arkád bylo rozhodnuto zbavit nečistot, nevhodných cementových vysprávek a omezit výskyt krust, vyskytujících se především na vápencových architektonických článcích. Během snímání nečistot respektovat fragmenty původní barevnosti. Místa nejvíce zasažená korozí zajistit prekonsolidací napouštěcí hmotou na organokřemičitanové bázi.
     Po statickém zabezpečení trhlin a plastické retuši všech kamenných článků včetně spárování bylo třeba průběžně řešit poměrně náročnou problematiku konečného barevného vyznění. Vzhledem ke kombinaci různých druhů přírodního kamene, z nichž jsou arkády zhotoveny (2 typy vápence a pískovec), nebyla zvolena striktně analytická koncepce, respektující přírodní barevnost každého architektonického článku ani plně syntetizující přístup, tj. barevné sjednocení arkád bez ohledu na druhy použitých materiálů a bez respektu k historickým změnám. Po konzultacích se zástupci SÚPP bylo doporučeno kompromisní řešení, respektující v možné míře přírodní barevnost kamene s tím, že některé očištěné bílé vápencové prvky, pohledově narušující tektoniku architektonického celku, budou lazurně barevně upraveny. Po ukončení restaurátorských prací tak lze identifikovat rekonstrukční zásah z konce 19. století. plochy se zbytky historické barevnosti i původní pískovcové prvky.
     Součástí restaurátorského zásahu byla rovněž oprava 10 ks chrličů s podpěrnými konzolemi, zhotovených z měděného plechu ve tvaru dračích hlavo délce 170 cm.